Showing 1-20 of 20 Books
Tôn Ngô binh pháp
  Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội...
Quản trị, Sách lịch sử, Sách mở, Sách Quân sự, Sách quản trị Tôn Vũ, dịch Ngô Văn Triện
Cải thiện tư duy phê phán
Viện Libero trân trọng gửi đến bạn đọc tài liệu trích dịch từ giáo trình mở Nhập môn triết học (Introduction...
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Sách Triết học, Tủ sách Libero Libero, OpenStax
ĐỌC SÁCH THÔNG MINH – HƯỚNG DẪN BỎ TÚI...
Viện Libero trân trọng gửi đến bạn đọc phiên bản 2.0 (01/2024) của tài liệu Đọc sách thông minh -...
Sách mở, Tủ sách Libero Dương Trọng Tấn
Design Thinking: The Guidebook
FOREWORD The launch of this Design Thinking Guidebook for Public Sector innovation in Bhutan marks an important milestone in our...
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Tư duy thiết kế The Royal Civil Service Commission
Design Thinking Handbook – Eli Woolery
Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh, gồm 06 chương, cụ thể: Chương 1. Tại sao chúng ta...
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Tư duy thiết kế Eli Woolery
Cánh Buồm – Tiếng Việt 5 – Hoạt động...
Lời dặn bạn dùng sáchChương trình lớp Năm kết thúc bậc tiểu học - bậc học phương pháp học.Phương pháp...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Tiếng Việt 4 – Văn bản
Lời dặn bạn dùng sách Tổ chức việc học Tiếng Việt theo sách Cánh Buồm đi ngược hoàn toàn với...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Tiếng Việt 3 – Cú pháp
Lời dặn bạn dùng sách Sách Tiếng Việt 3 tổ chức cho trẻ em học các luật về câu tiếng...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Tiếng Việt 2 – Từ vựng
Lời dặn bạn dùng sách Bậc tiểu học là bậc học phương pháp học. Phương pháp học môn Tiếng Việt...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Tiếng Việt 1 – Ngữ âm...
Lời dặn em (Em nhờ người lớn đọc hộ – 4 hoặc 5 tháng nữa, em sẽ tự đọc lại...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Tiếng Việt 1 – Ngữ âm...
Lời dặn em(Em nhờ người lớn đọc hộ - 4 hoặc 5 tháng nữa, em sẽ tự đọc lại lời...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Văn 5 – Các dạng hoạt...
Lời dặn bạn dùng sách Sách Văn 5 này hoàn thiện việc tổ chức cho trẻ em học phương pháp...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Văn 4 – Bố cục
Lời dặn bạn dùng sách Trong ba lớp trước, học sinh lớp Một đã học về lòng ĐỒNG CẢM, để có...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Văn 3 – Liên tưởng
Gửi bạn dùng sách Ở lớp Một, các em được giáo dục lòng đồng cảm. Nhờ tự tạo lòng đồng cảm,...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Văn 2 – Tưởng tượng
Lời dặn bạn dùng sách Trong lời nói đầu sách Văn 1 Cánh Buồm đã xác định, học Văn ở...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Văn 1 – Đồng cảm
Lời dặn bạn dùng sách Tất cả các sách học Văn dành cho học sinh bậc tiểu học của nhóm...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn Nhóm Cánh Buồm