Mô tả:

Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh, gồm 06 chương, cụ thể:

Chương 1. Tại sao chúng ta cần tư duy thiết kế

Tìm hiểu lý do tại sao tư duy thiết kế không chỉ là một phương pháp luận và cách nó kết hợp với việc giải quyết vấn đề với sự đồng cảm sâu sắc.

Chương 2. Đồng cảm

Lùi lại và đặt mình vào vị trí của người dùng để tiếp cận gần hơn với thiết kế sáng tạo, sâu sắc thông qua sự đồng cảm.

Chương 3. Định nghĩa

Đọc cánh điều chỉnh lại quan điểm của bạn dựa trên khả năng thay đổi quan điểm của bạn và chuyển đổi giải pháp cuối cùng của bạn.

Chương 4. Quan niệm – Lý tưởng

Khám phá cách sớm vượt ra ngoài các động não cơ bản trong quy trình để tìm ra các giải pháp tiềm năng để khám phá.

Chương 5. Mẫu thử đầu tiên

Tìm hiểu lý do tại sao bạn nên thách thức các giả định và giải quyết tranh chấp với mẫu thử trước khi xây dựng sản phẩm.

Chương 6. Kiểm tra

Đọc lý do tại sao việc quan sát tương tác của người dùng với sản phẩm của bạn sẽ mang lại cho bạn phản hồi quan trọng nhất.


 Trở lại