No Image Available

Cánh Buồm – Tiếng Việt 4 – Văn bản

 Tác giả: Nhóm Cánh Buồm  Thể loại: Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học  Nhà xuất bản: Cánh Buồm  Quốc gia: Việt Nam  Ngôn ngữ: Tiếng Việt  Giấy phép: CC BY-NC-SA 4.0  Thẻ: Cánh BuồmSách Cánh BuồmSách mởSách Tiếng ViệtSách Tiểu họcSách Tiểu học Cánh BuồmTạo ra và dùng văn bản tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt 4Tiếng Việt lớp 4Tiểu họcVăn bản |  Download
 Mô tả:

Lời dặn bạn dùng sách

Tổ chức việc học Tiếng Việt theo sách Cánh Buồm đi ngược hoàn toàn với cách học truyền thông – Cánh Buồm tổ chức cho trẻ em dùng các vật liệu tiếng Việt để sở hữu một phương pháp ngôn ngữ soi sáng cho việc làm ra kiến thức ngôn ngữ của mình.

Ở lớp một, các em học những thao tác nghiên cứu ngữ âm học tiếng Việt, qua phát âm, phân tích âm mà ghi (rồi đọc) tiếng Việt – những thao tác các nhà ngữ âm học từng tiến hành để tạo bộ chữ ghi tiếng Việt.

Ở lớp Hai, các em nghiên cứu sự phát sinh và phát biểu của Từ vựng tiếng Việt từ khi dùng tín hiệu để “nói” cho đến khi xuất hiện từ thuần Việt, tiến lên những dạng phát triển của từ thuần Việt (từ ghép, từ láy) và sự mở rộng sang từ Hán-Việt và từ mượn.

Ở lớp Ba, các em nghiên cứu Cú pháp (câu) tiếng Việt trên hai phương diện: “vỏ ngoài” cấu trúc Chủ-Vị của câu, và cấu trúc logic bên trong của câu, nhờ đó mà biết tạo ra những câu không thể sai cú pháp đồng thời có cách diễn đạt minh bạch, uyển chuyển, văn minh.

Lên lớp Bốn, các em sẽ học tạo ra bài văn tiếng Việt. Những tích luỹ từ ngữ (lớp Hai và Ba) và những tập luyện về logic (lớp Ba) sẽ được dùng vào việc viết văn bản. Việc học viết bài văn chia làm hai giai đoạn: (a) viết đoạn văn như một bài văn thu nhỏ để tập tìm ý và xử lý ý; và (b) chuyển đoạn văn thành bài văn.

Trong năm học lớp Bốn, có hai lần hoạt động Hội thảo (Seminar), một lần khi kết thúc học đoạn văn và một lần vào cuối năm học.

Xin lưu ý về cách tổ chức việc học cho học sinh: đó luôn luôn là tổ chức cho học sinh làm ra kiến thức thay vì giảng giảng áp đặt.

Chúc bạn thành công.

Nhóm biên soạn


 Trở lại