No Image Available

Cánh Buồm – Tiếng Việt 2 – Từ vựng

 Tác giả: Nhóm Cánh Buồm  Thể loại: Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học  Nhà xuất bản: Cánh Buồm  Quốc gia: Việt Nam  Ngôn ngữ: Tiếng Việt  Giấy phép: CC BY-NC-SA 4.0  Thẻ: Cánh BuồmSách Cánh BuồmSách mởSách Tiếng ViệtSách Tiểu họcSách Tiểu học Cánh BuồmTiếng ViệtTiểu học |  Download
 Mô tả:

Lời dặn bạn dùng sách

Bậc tiểu học là bậc học phương pháp học.

Phương pháp học môn Tiếng Việt nằm trong cách thức mà ngôn ngữ học nghiên cứu tiếng Việt.

Ở lớp 1, học sinh học ba thao tác ngữ âm học như các nhà ngữ âm học dùng ba thao tác đó để ghi (và đọc) tiếng Việt.

Tiếng đó, các nhà ngôn ngữ học sưu tầm và ghi lại từ vựng tiếng Việt. Đó là những bộ từ điển của A. de Rhodes, Taberd, Huỳnh Tịnh Của, Trương Vĩnh Kỹ… cho tới thế hệ nhà ngôn ngữ Đào Duy Anh, Hoàng Phê… sau này.

Sách này dạy từ vựng tiếng Việt theo tinh thần Tín hiệu học.

Tín hiệu là cách con người từ khi chưa có tiếng nói đã dùng (cử chỉ cơ thể, âm thanh, màu sắc…) để tạo ra những thông tin.

Tiếng nói của con người cũng là một dạng tín hiệu. Học sinh tự học theo tiến trình sau:

  • Tín hiệu => các loại tín hiệu => tín hiệu lời nói =>
  • Từ thuận Việt một âm tiết => từ ghép => từ láy =>
  • Từ Hán-Việt dạng nguyên và từ Hán-Việt dạng Việt hoá =>
  • Từ mượn của phương Tây.

Cách học từ vựng tiếng Việt đó giúp trẻ em nhận thức về tính phát triển của từ vựng tiếng Việt.

Khi tổ chức các bước tự học cho trẻ em, nhà giáo cần kiếm chế bài giảng giải, để học sinh tìm ra các kết luận, ngay cả cách “ghi bài” cũng thay đổi.

Chúc bạn thành công!

Nhóm biên soạn


 Trở lại