Mô tả:

Cuốn sách “Nguyên lý quản trị” bản tiếng Việt này là một tài nguyên giáo dục mở của OpenStax, được tập thể học viên lớp Authentic Agile Leadership của Học viện Agile chuyển ngữ, như là một dự án cộng đồng kết thúc khoá học. Đây là thành quả khiêm tốn của nhóm nhằm mang lại cơ hội tiếp cận tài liệu học tập có chất lượng cao cho người học và người dạy các môn về quản trị.

Trong phiên bản số 12.2023 này, chúng tôi nỗ lực chuyển ngữ trung thành với bản gốc, hạn chế chỉnh sửa, và chưa làm index cho sách. Trong tương lai, cuốn sách này có thể được hiệu đính để phù hợp hơn nữa với hoàn cảnh Việt Nam. Dù nhóm chuyển ngữ đã có rất nhiều nỗ lực để hoàn thành cuốn sách, nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sự cởi mở của bạn đọc trong các dùng và cải tiến cuốn sách này.

Bạn có thể dùng toàn bộ cuốn sách hoặc một phần của nó vào công việc của mình. Nếu phát hiện chỗ cần cải tiến, bạn có thể tự do chỉnh sửa hoặc bổ sung. Và nếu như có thể gửi cho ban biên tập để cải thiện phiên bản tiếp theo thì là điều tuyệt vời. Bạn có thể gửi thông tin góp ý hoặc liên hệ bằng cách bình luận ngay tại trang chính thức này của cuốn sách.


XEM TRƯỚC


 Trở lại