No Image Available

Cánh Buồm – Văn 1 – Đồng cảm

 Tác giả: Nhóm Cánh Buồm  Thể loại: Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn  Nhà xuất bản: Cánh Buồm  Trang: 100  Quốc gia: Việt Nam  Ngôn ngữ: Tiếng Việt  Giấy phép: CC BY-NC-SA 4.0  Thẻ: Cánh BuồmĐồng cảmSách Cánh BuồmSách mởSách Tiểu học Cánh BuồmTrò chơi đóng vaiVăn 1Văn lớp 1 |  Download
 Mô tả:

Lời dặn bạn dùng sách

Tất cả các sách học Văn dành cho học sinh bậc tiểu học của nhóm Cánh Buồm đều không nhằm dạy học sinh những “mẹo” hoặc những “kỹ thuật” học giỏi văn – đặc biệt không bắt học sinh học thuộc các “bài văn mẫu”.

Sách văn Cánh Buồm giáo dục cảm xúc nghệ thuật và tạo cho học sinh năng lực am tường nghệ thuật bằng cách hướng dẫn các em tự làm ra cái đẹp nghệ thuật.

Nền tảng của cảm xúc nghệ thuật là LÒNG ĐỒNG CẢM được bồi đắp ngay từ lớp Một qua trò chơi đóng vai.

Trên nền tảng đó, ở Lớp Hai, Ba, Bốn, học sinh sẽ chiếm lĩnh một NGỮ PHÁP NGHỆ THUẬT với ba thành phần: (a) Tưởng tượng, học ở lớp Hai; (b) Liên tưởng, học ở lớp Ba; và (c) Sắp xếp (bố cục), học ở lớp Bốn.

Lên lớp Năm, học sinh đủ sức tự đến với các loại hình nghệ thuật cơ bản: âm nhạc, nhảy múa, tạo hình, văn tự sự, thơ trữ tình, và kịch.

Sách Văn 1 này tập trung vào trò chơi đóng vai với các dạng biểu đạt khác nhau. Xin lưu ý: đã là “trò chơi” thì cần thoải mái, do đó hoàn toàn không có việc chấm điểm, và không áp đặt duy nhất cách biểu đạt bắt chước.

Một tâm hồn phong phú chỉ có thể nảy nở trên nền tảng tình cảm tự do cộng với năng lực chế ngự công cụ tối thiếu, Ngữ pháp Nghệ thuật, nhằm tự tạo ra cái đẹp nghệ thuật.

Chúc bạn thành công.

Nhóm biên soạn


 Trở lại