Luyện tập: Kích hoạt hạnh phúc

"Âm nhạc kích hoạt cảm hứng trong bạn lúc ban đầu…

Design Thinking: Business Innovation

  CONTENTS 01 PReface 02 Why Innovate? 03 Immersion 04…

Design Thinking: The Guidebook

FOREWORD The launch of this Design Thinking…

Design Thinking Handbook – Eli Woolery

Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh,…

20 rào cản đối với các xã hội phản biện

Để minh họa thực tế là con người có xu hướng…

Hướng dẫn bỏ túi TƯ DUY PHẢN BIỆN: Khái niệm & Công cụ

Cuốn sách The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts…