No Image Available

Hướng dẫn bỏ túi TƯ DUY PHẢN BIỆN: Khái niệm & Công cụ

 Tác giả: Richard Paul, Linda Elder  Thể loại: Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Tủ sách Libero  Nhà xuất bản: Thinker's Guide Library  ISBN: 9781538134948  Quốc gia: Vương Quốc Anh  Ngôn ngữ: Tiếng Việt  Thẻ: Cách sốngCritical ThinkingLiberoLibero dịchLối sốngSách dịchThinkingTư duyTư duy phản biện |  Download
 Mô tả:

Cuốn sách The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts and Tools của tác giả Richard Paul và Linda Elder là một cuốn sách tuy nhỏ với khoảng hơn 50 trang nhưng “có võ” nãy chứa đựng các khái niệm và nguyên tắc tư duy phản biện cốt lõi được chắt lọc. Những nguyên tắc này được áp dụng phổ biến cho lý luận của con người trong mọi lĩnh vực học thuật, kỷ luật và nghề nghiệp. Chúng làm nảy sinh các kỹ năng, khả năng và đặc điểm của những người suy nghĩ chín chắn; chúng soi sáng những rào cản bẩm sinh đối với tính phản biện.

Hướng đến bạn đọc người Việt Nam, Libero đã tiến hành dịch cuốn sách này và giống như tên của cuốn sách, chúng tôi mong rằng bản dịch của cuốn sách sẽ trở thành cuốn sách bỏ túi cung cấp nền tảng cho tư duy phản biện và đồng hành trong việc rèn luyện phát triển tư duy phản biện.


 Trở lại