Tag Archive for: Critical Thinking

20 rào cản đối với các xã hội phản biện

/
Để minh họa thực tế là con người có xu hướng…

Tag Archive for: Critical Thinking

Hướng dẫn bỏ túi TƯ DUY PHẢN BIỆN: Khái niệm & Công cụ

Cuốn sách The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts…