Luyện tập: Kích hoạt hạnh phúc

"Âm nhạc kích hoạt cảm hứng trong bạn lúc ban đầu…

Design Thinking: Business Innovation

  CONTENTS 01 PReface 02 Why Innovate? 03 Immersion 04…

Design Thinking: The Guidebook

FOREWORD The launch of this Design Thinking…

Design Thinking Handbook – Eli Woolery

Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh,…

Hướng dẫn bỏ túi TƯ DUY PHẢN BIỆN: Khái niệm & Công cụ

Cuốn sách The Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts…