Showing 1-1 of 1 Books
Design Thinking Handbook – Eli Woolery
Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh, gồm 06 chương, cụ thể: Chương 1. Tại sao chúng ta...
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Tư duy thiết kế Eli Woolery