TỦ SÁCH LIBERO

Những cuốn sách do Libero xuất bản dưới dạng tài nguyên học liệu mở hướng đến cộng đồng, bạn đọc có thể sử dụng những cuốn sách này. Bạn cũng có thể tham ra gia phát triển những cuốn sách, tài liệu chất lượng với chúng tôi.

XEM NHANH

Showing 1-1 of 1 Books
Cải thiện tư duy phê phán
Viện Libero trân trọng gửi đến bạn đọc tài liệu trích dịch từ giáo trình mở Nhập môn triết học (Introduction…
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Sách Triết học, Tủ sách Libero Libero, OpenStax