TỦ SÁCH LIBERO

Những cuốn sách do Libero xuất bản dưới dạng tài nguyên học liệu mở hướng đến cộng đồng, bạn đọc có thể sử dụng những cuốn sách này. Bạn cũng có thể tham ra gia phát triển những cuốn sách, tài liệu chất lượng với chúng tôi.

XEM NHANH

Showing 1-1 of 1 Books
ĐỌC SÁCH THÔNG MINH – HƯỚNG DẪN BỎ TÚI…
Viện Libero trân trọng gửi đến bạn đọc phiên bản 2.0 (01/2024) của tài liệu Đọc sách thông minh -…
Sách mở, Tủ sách Libero Dương Trọng Tấn