Showing 1-16 of 16 Books
Principles of Management – openstax
Principles of Management is designed to meet the scope and sequence requirements of the introductory course on management. This is...
quản lý, Quản trị, Sách mở David S. Bright, Anastasia H. Cortes, Eva Hartmann, K. Praveen Parboteeah, Jon L. Pierce, Monique Reece, Amit Shah, Siri Terjesen, Joseph Weiss, Margaret A. White, Donald G. Gardner, Jason Lambert, Laura M. Leduc, Joy Leopold, Jeffrey Muldoon, James S. O’Rourke
Tư duy thiết kế cho mọi người – Học...
Kính gửi quý độc giả, Học viện Agile xin gửi cuốn sách nhỏ về tư duy thiết kế dành tặng...
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Tư duy thiết kế, Tủ sách Libero Dương Trọng Tấn, Trần Thị Huyền Chi, Mai Thành Trung, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Anh Toàn
Design Thinking: Business Innovation
  CONTENTS 01 PReface 02 Why Innovate? 03 Immersion 04 Analysis and Synthesis 05 Ideation 06 Prototyping 07 Now that...
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Tư duy thiết kế Maurício Vianna, Ysmar Vianna, Isabel K. Adler, Brenda Lucena, Beatriz Russo
Design Thinking: The Guidebook
FOREWORD The launch of this Design Thinking Guidebook for Public Sector innovation in Bhutan marks an important milestone in our...
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Tư duy thiết kế The Royal Civil Service Commission
Design Thinking Handbook – Eli Woolery
Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh, gồm 06 chương, cụ thể: Chương 1. Tại sao chúng ta...
Nghệ thuật Tư duy, Sách mở, Sách nghệ thuật sống, Tư duy thiết kế Eli Woolery
Cánh Buồm – Tiếng Việt 5 – Hoạt động...
Lời dặn bạn dùng sáchChương trình lớp Năm kết thúc bậc tiểu học - bậc học phương pháp học.Phương pháp...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Tiếng Việt 4 – Văn bản
Lời dặn bạn dùng sách Tổ chức việc học Tiếng Việt theo sách Cánh Buồm đi ngược hoàn toàn với...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Tiếng Việt 3 – Cú pháp
Lời dặn bạn dùng sách Sách Tiếng Việt 3 tổ chức cho trẻ em học các luật về câu tiếng...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Tiếng Việt 2 – Từ vựng
Lời dặn bạn dùng sách Bậc tiểu học là bậc học phương pháp học. Phương pháp học môn Tiếng Việt...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Tiếng Việt 1 – Ngữ âm...
Lời dặn em (Em nhờ người lớn đọc hộ – 4 hoặc 5 tháng nữa, em sẽ tự đọc lại...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Tiếng Việt 1 – Ngữ âm...
Lời dặn em(Em nhờ người lớn đọc hộ - 4 hoặc 5 tháng nữa, em sẽ tự đọc lại lời...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiếng Việt, Sách Tiểu học Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Văn 5 – Các dạng hoạt...
Lời dặn bạn dùng sách Sách Văn 5 này hoàn thiện việc tổ chức cho trẻ em học phương pháp...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Văn 4 – Bố cục
Lời dặn bạn dùng sách Trong ba lớp trước, học sinh lớp Một đã học về lòng ĐỒNG CẢM, để có...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Văn 3 – Liên tưởng
Gửi bạn dùng sách Ở lớp Một, các em được giáo dục lòng đồng cảm. Nhờ tự tạo lòng đồng cảm,...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Văn 2 – Tưởng tượng
Lời dặn bạn dùng sách Trong lời nói đầu sách Văn 1 Cánh Buồm đã xác định, học Văn ở...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn Nhóm Cánh Buồm
Cánh Buồm – Văn 1 – Đồng cảm
Lời dặn bạn dùng sách Tất cả các sách học Văn dành cho học sinh bậc tiểu học của nhóm...
Sách Cánh Buồm, Sách mở, Sách Tiểu học, Sách Văn Nhóm Cánh Buồm