Tag Archive for: Cách ghi và đọc tiếng Việt

Cánh Buồm – Tiếng Việt 1 – Ngữ âm (Quyển 1)

Lời dặn em(Em nhờ người lớn đọc hộ - 4 hoặc…